ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 114 คน
ทั้งหมด: 1340443 คน
 
 
 
 ประกาศที่ 41/2562 เรื่อง การขอคืนเงินโบนัส
โดย: admin วันที่:2019-01-02 10:46:52
 ประกาศที่ 40/2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลากร เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2018-12-20 17:42:54
 ประกาศที่ 39/2561 เรื่อง การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน
โดย: admin วันที่:2018-12-20 17:41:30
 ประกาศที่ 37/2561 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
โดย: admin วันที่:2018-12-17 09:50:41
 ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
โดย: admin วันที่:2018-12-14 10:54:42
 ประกาศที่ 36/2561 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2018-12-08 11:13:38
 ประกาศที่ 35/2561 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
โดย: admin วันที่:2018-12-08 11:11:51
 ประกาศที่ 34-2561 เรื่อง เชิญชวนประกวดราคา จัดทำของเสื้อคลุมแขนยาว (JACKET)
โดย: admin วันที่:2018-11-15 17:31:54
 ประกาศที่ 33/2561 เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจัดทำเสื้อแจ็คเก็ตครบรอบ 40 ปีสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2018-11-15 17:29:58
 ประกาศที่ 32/2561 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรสมาชิก
โดย: admin วันที่:2018-11-15 17:27:59
 


 
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 95 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 7 กันยายน 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 93 ระหว่างวันที่ 20 -23 สิงหาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 92 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 91 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561
 
   
 
พิธีลงนามสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 
   
 
ดร.เฉลิมพลเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก(World Council of Credit Unions)
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.25
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71)

ออมทรัพย์เพิ่มพูนสุข (81) (24 เดือน)  

1.25

2.80

3.00

2.75

3.65

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.15
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

ตารางผ่อนชำระเงินกู้พิเศษ

 
 
 

 

ปี 2561
 
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2560
ปี 2560
  
ปี 2559

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
วีดีทัศน์ ประวิติ สอฟ. ประจำปี 2561
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 80
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ