ติดต่อสหกรณ์
Posted: admin Date: 2014-04-29 15:31:31
IP: 125.24.78.162
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ วัดเลียบ

ที่อยู่:
121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
10200
ประเทศไทย
อีเมล:  
โทรศัพท์: 0-2222-1484, 0-2225-7713-14
แฟกซ์: 02-225-7713-14 ต่อ 122
เบอร์มือถือ:  
  http://www.meacoop.com

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง สาขาเพลินจิต

ที่อยู่:
การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
30 ถนนชิดลม
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
โทรศัพท์: ประเทศไทย

                                        กรรมการอำนวยการ อยู่เวรประจำวัน

 

 

 
   
   
 
 

Apycom jQuery Menus