ดร.เฉลิมพลเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก(World Council of Credit Unions)
Posted: admin Date: 2015-07-15 13:32:11
IP: 125.24.79.197
 
 
 
 
 

        ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย(Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU)เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก(World Council of Credit Unions) เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2558 ห้องFour Seasons ศูนย์ประชุมโคโรลาโด เมืองเดนเวอร์  รัฐโคโรลาโด  สหรัฐอเมริกา

        ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ได้รับเกียรติเชิญขึ้นกล่าวในฐานะประธานกรรมการACCU ที่ได้นำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเซียที่มีสมาชิก45ล้านคน จาก2,300 สหกรณ์ ใน22ประเทศ กลับเข้าเป็นสมาชิก(Associate Member)ของWOCCUอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ออกจากสมาชิกภาพมา7ปี เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือบนเวทีโลก ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป

        หลังจากนั้นท่านวุฒิสมาชิก Grzegorgz Bierecki ประธานกรรมการWOCCU พร้อมด้วย Dr.Brian Branch WOCCU CEO ได้ร่วมแสดงความชื่นชมและรับมอบของที่ระลีกของ ACCUและFSCT จากดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานACCU และMs.Elenita V.San Roque    CEO

 

 

 
   
   
 
 

Apycom jQuery Menus