ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
Posted: admin Date: 2015-09-07 19:10:37
IP: 125.24.78.142
 
 
 
 
 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of Asian Confederation of Credit Union:ACCU ) กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Joint Workshops: CEOs , HRD , Women and Youth " จัดขึ้นระหว่างวันที่7-9 กันยายน 2558  ก่อนการจัดสัมมนาทางวิชาการ(Asian Credit Union Forum )วันที่10-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น588คน จาก 38 ประเทศ

 

 

 
   
   
 
 

Apycom jQuery Menus