ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 157 คน
ทั้งหมด: 1365021 คน
 
 
 
 หนังสืออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์มาประชุมใหญ่ฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา
โดย: admin วันที่:2019-02-20 13:15:41
 ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2019-02-15 16:44:46
 ประกาศที่ 5/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
โดย: admin วันที่:2019-02-12 13:57:48
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-02-11 15:02:15
 ประกาศที่ 4/2562 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2019-02-08 08:21:09
 ประกาศที่ 3/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยประชุมใหญ่และเงินสวัสดิการประจำปีสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2019-02-05 08:50:25
 ประกาศที่ 2/2562 เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการประจำปีสำหรับสมาชิกสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2019-02-05 08:49:04
 ประกาศที่ 1/2562 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2019-01-25 13:08:19
 ประกาศ เรื่อง กำไรสุทธิ และอัตราการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
โดย: admin วันที่:2019-01-22 10:26:39
 ประกาศที่ 41/2562 เรื่อง การขอคืนเงินโบนัส
โดย: admin วันที่:2019-01-02 10:46:52
 


 
 
   
 
งานทำบุญครบรอบ สอฟ. 40 ปี 25 มกราคม 2562
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 95 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 7 กันยายน 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 93 ระหว่างวันที่ 20 -23 สิงหาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 92 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 91 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561
 
   
 
พิธีลงนามสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.25
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71)

ออมทรัพย์เพิ่มพูนสุข (81) (24 เดือน)  

1.25

2.80

3.00

2.75

3.65

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.15
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

ตารางผ่อนชำระเงินกู้พิเศษ

 
 
 

 

ปี 2561
 
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2560
ปี 2560
  
ปี 2559

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
วีดีทัศน์ ประวิติ สอฟ. ประจำปี 2561
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 80
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ