ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 154 คน
ทั้งหมด: 1419186 คน
 
 
 
 การรับเสื้อแจ็คเก็ต สอฟ. ครบรอบ 40 ปี
โดย: admin วันที่:2019-04-19 14:56:19
 แจ้งสมาชิกเพื่อทราบ (การเพิ่มชื่อคู่สมรส และบุตรสมาชิก ในบัญชีเงินฝาก)
โดย: admin วันที่:2019-04-11 13:07:46
 ประกาศ รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-04-11 13:06:15
 ประกาศ 18/2562 เรื่อง เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่นและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น
โดย: admin วันที่:2019-04-02 17:54:17
 ประกาศที่ 17/2562 เรื่อง สัดส่วนการปลดหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต
โดย: admin วันที่:2019-04-02 17:53:11
 ประกาศที่ 16/2562 เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
โดย: admin วันที่:2019-04-02 17:52:25
 ปรกาศที่ 15/2562 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
โดย: admin วันที่:2019-04-02 17:51:41
 ประกาศที่ 13/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
โดย: admin วันที่:2019-03-25 07:52:50
 ประกาศที่ 12/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดต่าง ๆ
โดย: admin วันที่:2019-03-15 08:51:59
 ประกาศที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โดย: admin วันที่:2019-03-15 08:51:17
 


 
 
   
 
งานทำบุญครบรอบ สอฟ. 40 ปี 25 มกราคม 2562
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 95 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 7 กันยายน 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 93 ระหว่างวันที่ 20 -23 สิงหาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 92 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 91 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561
 
   
 
พิธีลงนามสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.00
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71)

ออมทรัพย์เพิ่มพูนสุข (81) (24 เดือน)  

1.25

2.80

3.00

2.75

3.75

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.15
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

ตารางผ่อนชำระเงินกู้พิเศษ

 
 
 

 

ปี 2562
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2561
ปี 2561
  
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2560
ปี 2560
  
ปี 2559

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
วีดีทัศน์ ประวิติ สอฟ. ประจำปี 2561
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 80
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ