ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 182 คน
ทั้งหมด: 1388668 คน
 
 
 
 ประกาศที่ 12/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดต่าง ๆ
โดย: admin วันที่:2019-03-15 08:51:59
 ประกาศที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โดย: admin วันที่:2019-03-15 08:51:17
 ประกาศ รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
โดย: admin วันที่:2019-03-12 07:57:17
 รายการ รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-03-05 18:40:34
 ประกาศที่ 10/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ ประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-02-27 10:19:32
 ประกาศที่ 9/2562 เรื่อง ผลการเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-02-27 10:18:56
 ประกาศที่ 8/2562 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-02-27 10:18:12
 ประกาศที่ 7/2562 เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-02-27 10:17:30
 ประกาศที่ 6/2562 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
โดย: admin วันที่:2019-02-27 10:16:46
 ผลการเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-02-25 08:52:59
 


 
 
   
 
งานทำบุญครบรอบ สอฟ. 40 ปี 25 มกราคม 2562
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 95 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 7 กันยายน 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 93 ระหว่างวันที่ 20 -23 สิงหาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 92 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 91 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561
 
   
 
พิธีลงนามสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.25
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71)

ออมทรัพย์เพิ่มพูนสุข (81) (24 เดือน)  

1.25

2.80

3.00

2.75

3.65

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.15
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

ตารางผ่อนชำระเงินกู้พิเศษ

 
 
 

 

ปี 2562
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2561
ปี 2561
  
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2560
ปี 2560
  
ปี 2559

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
วีดีทัศน์ ประวิติ สอฟ. ประจำปี 2561
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 80
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ