ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 204 คน
ทั้งหมด: 1461267 คน
 
 
 
 ขอเชิญร่วมสัมมนาสมาชิก รุ่น 97 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-07-15 13:40:21
 ประกาศ รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-07-11 13:57:08
 ประกาศที่ 31/2562 เรื่อง เชิญชวนประกวดราคารับจัดทัศนศึกษาประเทศอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
โดย: admin วันที่:2019-07-10 09:26:07
 ประกาศที่ 30/2562 เรื่อง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2019-07-05 10:30:41
 ประกาศที่ 29/2562 เรื่อง เชิญประกวดราคารับจัดทัศนศึกษาสาธารณรัฐตุรกี
โดย: admin วันที่:2019-07-03 14:31:35
 ประกาศรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin วันที่:2019-06-27 09:59:50
 ขอเชิญสมาชิกร่วมประกวดคำขวัญสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2019-06-27 09:49:46
 ประกาศ ขายเสื้อแจ๊คเก็ต ครบรอบ 40 ปี
โดย: admin วันที่:2019-06-27 09:42:35
 ประกาศที่ 28/2562 เรื่องประกาศผลการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง
โดย: admin วันที่:2019-06-25 07:17:09
 ประกาศที่ 27/2562 เรื่อง โครงการซื้อหุ้นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการออมสำหรับสมาชิกเกษียณอายุในปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-06-25 07:16:45
 


 
 
   
 
ทายาทสมาชิก รับเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
 
   
 
สอฟ., สภฟ. และ สบฟ. ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันอสัญกรรมจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น96 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562
 
   
 
งานทำบุญครบรอบ สอฟ. 40 ปี 25 มกราคม 2562
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 95 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 7 กันยายน 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 93 ระหว่างวันที่ 20 -23 สิงหาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่น 92 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561
 
   
 
สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 91 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561
 
   
 
พิธีลงนามสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.00
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71)

ออมทรัพย์เพิ่มพูนสุข (81) (24 เดือน)  

1.25

2.80

3.00

2.75

3.75

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.15
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

ตารางผ่อนชำระเงินกู้พิเศษ

 
 
 

 

ปี 2562
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2561
ปี 2561
  
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2560
ปี 2560
  
ปี 2559

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
วีดีทัศน์ ประวิติ สอฟ. ประจำปี 2561
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 80
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ