ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 6 คน
ทั้งหมด: 644459 คน
 
 
 
 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ไม่ฝากเงินกับ สหกรณ์เคหสถาน นพเก้าร่วมใจ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด
โดย: admin วันที่:2017-05-18 10:13:43
 การแจกเสื้อโปโล สีดำ สำหรับสมาชิกคงสภาพ
โดย: admin วันที่:2017-03-30 09:21:47
 ประกาศที่ 14/2560 เรื่อง การเบิกเงินงวดฉุกเฉินกรณีมีเงินติดลบ
โดย: admin วันที่:2017-03-24 09:28:41
 ประกาศที่ 13/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
โดย: admin วันที่:2017-03-22 13:59:58
 ประกาศที่ 12/2560 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระให้แก่ผู้ค้ำประกันฯ
โดย: admin วันที่:2017-03-22 13:55:53
 ประกาศ เรื่อง ชี้แจงเหตุขัดข้องการให้บริการรับส่งพนักงานในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
โดย: admin วันที่:2017-03-17 13:48:45
 ประกาศที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2017-03-09 08:37:07
 ประกาศที่ 10/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดต่าง ๆ
โดย: admin วันที่:2017-03-06 10:45:01
 ประกาศที่ 9/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
โดย: admin วันที่:2017-03-06 10:43:44
 ประกาศที่ 8/2560 เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
โดย: admin วันที่:2017-03-06 10:36:48
 


 
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 
   
 
ดร.เฉลิมพลเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก(World Council of Credit Unions)
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ร่วมสัมมนาสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก
 
   
 
งานประชุมใหญ่ ชสอ. วันที่ 6 มิถุนายน 2558
 
   
 
สอฟ. จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 18/3/58
 
   
 
คณะผู้บริหารจาก KFCC จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สอฟ. 24 พ.ย. 57
 
   
 
คณะกรรมการ สอฟ. ร่วมงานฉลองดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานฯ ACCU 15/11/57
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.25
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(40)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(50)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(60)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(70)  

1.65

3.40

3.40

3.65

3.80

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.40
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

 

 
 
 

                               

ปี 2560
ปี 2559
    
ปี 2557-2558
    
   

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
11สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน
ทดสอบการใช้ Video Clip 7
 

 
Apycom jQuery Menus