ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 20 คน
ทั้งหมด: 452498 คน
 
 
 
 ประกาศที่ 37/2559 เรื่อง การเปลี่ยนผู้ค้ำประกันซึ่งพ้นสภาพพนักงานก่อนผู้กู้ ตามสัญญาเงินกู้เดิม
โดย: admin วันที่:2017-01-18 11:47:07
 ประกาศที่ 2/2560 เรื่องผลการสอบข้อเขียน เพื่อสอบสัมภาษณ์บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2017-01-17 09:04:00
 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
โดย: admin วันที่:2017-01-12 09:19:48
 ประกาศที่ 1/2560 เรื่อง ผ่อนปรนเงื่อนไข สำหรับการเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ในสัญญาเงินกู้เดิม
โดย: admin วันที่:2017-01-12 09:03:53
 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
โดย: admin วันที่:2016-12-29 08:30:45
 ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจไซด์เสื้อสมาชิกสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2016-12-21 10:39:14
 ประกาศที่ 43/2559 เรื่อง การรับบุตรสมาชิก คู่สมรสสมาชิก หรือหลาน (บุตรของบุตร) เพื่อสอบคัดเลือกฯ
โดย: admin วันที่:2016-12-20 15:19:12
 ประกาศที่ 42/2559 เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน เพื่อสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2016-12-20 15:16:58
 ประกาศที่ 41/2559 เรื่อง กำหนดการผ่อนชำระเงินงวดสำหรับเงินกู้ทุกประเภท
โดย: admin วันที่:2016-12-20 15:15:23
 ประกาศที่ 40/2559 เรื่อง การเรียกเก็บค่าตรวจสอบการปลูกสร้างบ้านสำหรับการเบิกจ่ายงวด เงินกู้พิเศษ
โดย: admin วันที่:2016-12-20 15:10:38
 


 
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 
   
 
ดร.เฉลิมพลเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก(World Council of Credit Unions)
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ร่วมสัมมนาสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก
 
   
 
งานประชุมใหญ่ ชสอ. วันที่ 6 มิถุนายน 2558
 
   
 
สอฟ. จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 18/3/58
 
   
 
คณะผู้บริหารจาก KFCC จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สอฟ. 24 พ.ย. 57
 
   
 
คณะกรรมการ สอฟ. ร่วมงานฉลองดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานฯ ACCU 15/11/57
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.25
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(40)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(50)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(60)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(70)  

1.65

3.40

3.40

3.65

3.80

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.40
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

 

 
 
 

รายงาน รายรับ - รายจ่าย เปรียบเทียบกับประมาณการ

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สอฟ. ระหว่าง วันที่

   1 มิ.ย. 59 และ 31 ธ.ค. 58

 

 

 

 

ปี 2559
  
ปี 2557-2558
      
   

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
11สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน
ทดสอบการใช้ Video Clip 7
 

 
Apycom jQuery Menus