ประกาศที่ 44/2562 เรื่อง อัตราส่วนปลดหนี้ตามระเบียบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้

โดย admin วันที่ 14 พ.ย. 2562