กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 39/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 38/2565 เรื่อง ขอให้ผู้ที่มีชื่อในบัญชีเงินฝากค้างจ่าย ติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อปิดบัญชี

        คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ    

รายละเอียด

...

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

   Download

รายละเอียด


วีดีโอ


โครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

วิธีการสมัครใช้งาน Web Member เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์

ประธานกรรมการ


นายไพบูลย์  แก้วเพทาย


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.00%

พิเศษ

5.00%

สามัญ

5.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
เงินฝากสะสมทรัพย์

3.40%

ออมทรัพย์

1.25%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41) (6เดือน)

2.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61) (12เดือน)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71) (24 เดือน) (สมาชิกสมทบ)

2.75%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน (81) (24 เดือน)

3.50%

เงินฝากประจำ 12 เดือน

3.00%

ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น

2.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 1512363
สถิติการเข้าระบบ 330979