กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 4/2567 เรื่อง โครงการเงินกู้สร้างสุขเพื่อครอบครัว

      Download

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา

                     ...

รายละเอียด

...

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

   Download

รายละเอียด


วีดีโอ


">

สัมมนาสมาชิก รุ่น 112 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ เทวัญดารา บีท วิลล่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการโอนเงินฝาก / โอนเงินชำระหนี้สหกรณ์ โดยใช้แอพ KRUNGTHAI NEXT

ประธานกรรมการ


นายไพบูลย์  แก้วเพทาย


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.00%

พิเศษ

5.00%

สามัญ

5.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์

1.25%

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง(15)

3.75%

เงินฝากสะสมทรัพย์(13)

3.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41) (6เดือน)

2.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61) (12เดือน)

3.25%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71) (24 เดือน) (สมาชิกสมทบ)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน (81) (24 เดือน)

3.75%

เงินฝากประจำ 12 เดือน

3.00%

ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น

3.00%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 2284777
สถิติการเข้าระบบ 699629