กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศที่ 35/2565 เรื่อง ผลการสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 34/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกคงสภาพ

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 33/2565 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายละเอียด

...

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

   Download

รายละเอียด


วีดีโอ


วิธีการสมัครใช้งาน Web Member เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์

วิธีการโอนเงินฝาก / โอนเงินชำระหนี้สหกรณ์ โดยใช้แอพ KRUNGTHAI NEXT

ประธานกรรมการ


นายไพบูลย์  แก้วเพทาย


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.00%

พิเศษ

5.00%

สามัญ

5.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
เงินฝากสะสมทรัพย์

3.40%

ออมทรัพย์

1.25%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41) (6เดือน)

2.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61) (12เดือน)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71) (24 เดือน) (สมาชิกสมทบ)

2.75%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน (81) (24 เดือน)

3.50%

เงินฝากประจำ 12 เดือน

3.00%

ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น

2.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 1408498
สถิติการเข้าระบบ 305694