กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศที่ 15/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

...

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1/2567 วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 14/2567 เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร  

รายละเอียด

...

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

   Download

รายละเอียด


วีดีโอ


">

สัมมนาสมาชิก รุ่น 112 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ เทวัญดารา บีท วิลล่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการโอนเงินฝาก / โอนเงินชำระหนี้สหกรณ์ โดยใช้แอพ KRUNGTHAI NEXT

ประธานกรรมการ


นายพลภัทร  รัตนโสภิตกุล


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.00%

พิเศษ

5.00%

สามัญ

5.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์

1.25%

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง(15)

3.75%

เงินฝากสะสมทรัพย์(13)

3.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41) (6เดือน)

2.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61) (12เดือน)

3.25%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71) (24 เดือน) (สมาชิกสมทบ)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน (81) (24 เดือน)

3.75%

เงินฝากประจำ 12 เดือน

3.00%

ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น

3.00%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 2401268
สถิติการเข้าระบบ 790056