กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 5/2566 วันที่ 6 มิถุนายน 2566

รายละเอียด

...

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก สอฟ. ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี

รายละเอียด

...

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 4/2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด

...

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

   Download

รายละเอียด


วีดีโอ


วิธีการโอนเงินฝาก / โอนเงินชำระหนี้สหกรณ์ โดยใช้แอพ KRUNGTHAI NEXT

โครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

ประธานกรรมการ


นายไพบูลย์  แก้วเพทาย


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.00%

พิเศษ

5.00%

สามัญ

5.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
เงินฝากสะสมทรัพย์

3.40%

ออมทรัพย์

1.25%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41) (6เดือน)

2.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61) (12เดือน)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71) (24 เดือน) (สมาชิกสมทบ)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน (81) (24 เดือน)

3.50%

เงินฝากประจำ 12 เดือน

3.00%

ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น

3.00%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 1858962
สถิติการเข้าระบบ 438547