สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ วัดเลียบ

ที่อยู่:
121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
10200
ประเทศไทย
   
โทรศัพท์: 0-2222-1484, 0-2225-7713-14
แฟกซ์: 02-225-7713-14
เบอร์มือถือ:  
  http://www.meacoop.com

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง สาขาเพลินจิต

ที่อยู่:
การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
30 ถนนชิดลม
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
โทรศัพท์: ประเทศไทย

                                   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้

 

 

 

โดย admin วันที่ 26 พ.ค 2565

ติดต่อสหกรณ์