ตรวจสอบคูหาเลือกตั้ง

โดย admin วันที่ 16 ธ.ค. 2564

สมาชิกสามารถตรวจสอบคูหเลือกตั้ง โดยสแกน QR Code หรือแตะที่ลิ้งด้านล่าง 

กรุณาเติม 0 หน้าหมายเลขสมาชิกให้ครบ 6 หลัก  

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyMo_Z6GMv0AWlMJ57rquaADOmEbQQ0UYKqvEQgldXprkEr2G4/exec