วันนี้ 11 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ประธาน กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 44 พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ผู้ว่าการฯ.

โดย admin วันที่ 11 มี.ค 2565